image for تست no-image
برای فروش
بدون تصویر

تست

شيراز
دفتر
420 متر
2 خواب
150,000,000 تومان
357,142 تومان / متر